Gasregulator, Sauer 303

Gasregulator till Sauer 303 justerar gastrycket för omladdning och möjliggör montering av ljuddämpare.

Kategori:

Gasregulator till Sauer 303 justerar gastrycket för omladdning och möjliggör montering av ljuddämpare.

Vid montering av ljuddämpare på halvautomater ökar gastrycket.
Med Stalon justerbara gasregulator blir gastrycket reglerbart så att det passar med den valda ljuddämparen.
Ventilen monteras istället för den skruv/regulator som sitter i främre delen av gasblocket på pipan.

MONTERINGSANVISNING

Gasregulator Sauer 303
Skruva bort oroiginal skruven/regulatorn med passande torxnyckel.

Montera sedan den rostfria gasregulatorn och kontrollera att inget av de slitsade hålen står rakt upp emot pipan och gasportens öppning.
De slitsade hålens placering är markerade på ventilens största diameter med punktmarkeringar.
Använd de medföljande brickorna vid behov för att ändra vinkeln på gasventilen så att slitshålen hamnar på rätt ställe, det optimala är att ställskruven till ventilen är riktad rakt ut åt höger sida av skjutriktning.

Se till att ställskruven är helt öppen innan provskjutning.

Provskjut vapnet och skruva därefter in skruven i regulatorn ett halvt varv mellan varje skjutning till dess att vapnet kastar tomhylsorna 90 grader åt sidan.

Vid för högt gastryck så laddar vapnet om onödigt hårt och kastar hylsorna snett framåt och problem med patronmatning uppstår.
Vid för lågt gastryck så laddar vapnet om långsamt och kastar hylsorna bakåt vilket kan leda till problem med låsningen av slutstycket.

OBS!
Om vapnet har en träkolv måste det kontrolleras att ventilen går fri och inte ligger i direkt kontakt med kolven, minst 3mm frigång mot kolven för att ventilen ska få fritt flöde. Om minsta avståndet är mindre än 3mm måste kolven anpassas så att ventilen får det utrymme den behöver.

Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp med montering eller kontakta en erfaren vapensmed för montage.

Teknisk data:

Produkten innehåller:

1st Gasregulator till Sauer 303

Passar till:

Vapen Sauer 303

Mått:

-

Vikt:

-

Material:

Rostfritt stål

Färg:

Rostfri

Övrigt:

-

Stalon garanti
Tillsammans med varje produkt som levereras från Stalon följer en 2-årig garanti. Ett löfte om att vi rättar till sådant som kan ha blivit fel när vi tillverkade just din produkt.
Om produkten har tagit skada på grund av misskötsel, ovarsamt användande eller helt enkelt genom en olycka, så kan tyvärr inte garantin nyttjas vid eventuella reparationer. Även om garantin inte gäller så hjälper vi dig mer än gärna, naturligtvis till ett skäligt pris.
Läs mer...