Gasregulator, H&K

Gasregulator till Heckler & Koch justerar gastrycket för omladdning och möjliggör montering av ljuddämpare.

Kategori:

Gasregulator till Heckler & Koch justerar gastrycket för omladdning och möjliggör montering av ljuddämpare.

Vid montering av ljuddämpare på halvautomater ökar gastrycket.
Med Stalon justerbara gasregulator blir gastrycket reglerbart så att det passar med den valda ljuddämparen.

MONTERINGSANVISNING

Gasregulator Heckler & Koch

Skruva bort original skruven/regulatorn.

Montera Stalons justerbara gasregulator.

Fixera regulatorn försiktigt med enklare moment och öppna sedan den lilla justeringsskruven så att evakueringsportarna är helt öppna.
Kontrollera därefter att ventilen inte är i direkt kontakt mot stocken, avståndet bör vara minst 3mm, om avståndet är mindre än 3mm bör stocken modifieras innan provskjutning.

Provskjut vapnet och skruva därefter in skruven i regulatorn ett kvarts varv mellan varje skjutning till dess att vapnet kastar tomhylsorna 90 grader åt sidan.

Vid för högt gastryck så laddar vapnet om onödigt hårt och kastar hylsorna snett framåt och problem med patronmatning uppstår.
Vid för lågt gastryck så laddar vapnet om långsamt och kastar hylsorna bakåt vilket kan leda till problem med låsningen av slutstycket.

Skruven inåt = Högre omladdningstryck
Skruven utåt = Lägre omladdningstryck

Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp med montering eller kontakta en erfaren vapensmed för montage.

Teknisk data:

Produkten innehåller:

1st Gasregulator till Heckler & Koch

Passar till:

Vapen med system Heckler & Koch

Mått:

-

Vikt:

-

Material:

Stål

Färg:

Svart

Övrigt:

-

Stalon garanti
Tillsammans med varje produkt som levereras från Stalon följer en 2-årig garanti. Ett löfte om att vi rättar till sådant som kan ha blivit fel när vi tillverkade just din produkt.
Om produkten har tagit skada på grund av misskötsel, ovarsamt användande eller helt enkelt genom en olycka, så kan tyvärr inte garantin nyttjas vid eventuella reparationer. Även om garantin inte gäller så hjälper vi dig mer än gärna, naturligtvis till ett skäligt pris.
Läs mer...