Vi tillverkar ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte i absolut världsklass.

Vårt unika recept att utveckla tillförlitliga och effektiva produkter är oslagbart. Passion och kunskap, de två viktigaste komponenterna i vårt framgångsrika recept. Våra produkter är utvecklade med högsta precision, noggrannhet och kunskap där inget lämnas till slumpen.

Alla produkter har en noggrant avvägd balans mellan prestanda, storlek och uthållighet. Detta är enligt oss de absolut viktigaste egenskaperna för att få en så bra upplevelse av jakten som möjligt.
Vi tillverkar ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte i absolut världsklass.

HISTORIA
Stalon AB startade 1989 i en ladugård...

LÄR KÄNNA OSS
Vi som tillverkar din ljuddämpare

FABRIKEN
Modern fabrik för miljö och framtid

PUBLIKATIONER
Ljuddämpartester och andra publikationer om Stalon