MIL-STD-1474D

Ljudnivåmätning ljuddämpare och standarder.

Standarden MIL-STD-1474D och hur man utför en ljudnivåmätning ljuddämpare. 

Att mäta ljudnivån på ett skjutvapen eller ett skjutvapen med en ljuddämpare kräver stor erfarenhet och kunskap i ämnet. Det typiska ljudet, eller "smällen" från ett skjutvapen genereras från två saker, ett plötsligt frigöring av heta, högtrycksdrivande gaser i loppet/pipan på skjutvapnet och ljudet av kulan som färdas i överljudsfart (ljudbang).
Ljudet från kulans "ljudbang" uppstår utanför skjutvapnet och/eller utanför skjutvapen med ljuddämpare monterad och kan inte hanteras eller reduceras med hjälp av en ljuddämpare.
Det ljud som uppstår från de högtrycksdrivande gaserna är det ljud som en ljuddämpare kan hantera genom att sakta ner och minska trycket på gaserna innan de släpps ut i atmosfären (luften).

Den nuvarande standarden eller den vanligaste standarden för att mäta ljudnivåer från ett skjutvapen och/eller ljuddämpare är: MIL-STD-1474D.
MIL-STD-1474D specificerar den exakta proceduren och hur testet ska utföras, inklusive typ av ljudnivåmätare, mikrofonpositioner, operatörspositioner, omgivningen, etc.
Stalon AB använder MIL-STD-1474D på alla ljudnivåmätningar, exakt enligt villkoren för standarden. Detta är en mycket viktig procedure för att kunna presentera ett exakt och korrekt resultat av ljudreducering av Stalons ljuddämpare.

MIL-STD-1474D anger två alternativ för placering av ljudmätaren (mikrofonen), eller snarare en(1) med möjlighet att lägga till en referensposition vid "skyttens öra".
Den förstnämnda och den viktigaste positionen för ljudmätaren är placeras i 90 graders vinkel, 100cm vänster om ljuddämparens mynning, både ljudmätaren och ljuddämparen ska vara 160cm ovan mark (kortklippt gräs). Denna position ger den faktiska ljudreduceringen av ljuddämparen, medan positionen: "skyttens öra" är en referensposition för att mäta ljudnivån för användaren, eller "skytten".
Ljudmätaren bör placeras på samma sätt som den första men nu vid "skyttens öra" och 15cm från pipans axel (siktlinje).
Positionen vid "skyttens öra" tar inte hänsyn till hur lång/kort skjutvapnets pipan är och/eller ljuddämparens längd framför skjutvapnet, vilket kommer resultera i ett oregelbundet resultat beroende på skjutvapnets och ljuddämparens längd.
Ju längre bort ljudmätaren är från källan, desto lägre blir ljudnivåerna.
"skyttens öra" är med andra ord inte ett korrekt sätt att mäta en ljuddämpares direkta ljudreducering utan kan istället användas som en referens för användaren.

Alla Stalon ljuddämpare testas och mäts enligt MIL-STD-1474D och i 90 graders vinkel, 100cm vänster om ljuddämparens mynning. Kvaliteten och regelbundenheten på alla våra ljudnivåmätning ljuddämpare är därför 100% säkra.