HUR VI GÖR DET

Att mäta ljudnivåerna för ett ljuddämpat skjutvapen är väldigt komplex, varje detalj måste vara exakt korrekt
och även då kan vi få resultat som inte matchar våra tidigare resultat.

För att hjälpa oss att få så exakta resultat som möjligt använder vi MIL-STD-1474D:
MIL-STD-1474D är den nuvarande militära standarden för att mäta ljudnivån för ett ljuddämpade skjutvapen.