GARANTI

STALON GARANTI

Tillsammans med varje produkter som levereras från Stalon följer en 2-årig garanti. Ett löfte om att vi rättar till sådant som kan ha blivit fel när vi tillverkade just din produkt.
Om produkten har tagit skada på grund av misskötsel, ovarsamt användande eller helt enkelt genom en olycka, så kan tyvärr inte garantin nyttjas vid eventuella reparationer.
Även om garantin inte gäller så hjälper vi dig mer än gärna, naturligtvis till ett skäligt pris.

*Service, reparationer och andra ingrepp får endast utföras av Stalon AB eller av Stalon auktoriserad verkstad.

 

Vid eventuell reklamation eller annan service kontakta närmaste återförsäljare eller Stalon AB direkt.

Stalon AB
0940 - 500 35
Stalon 104
912 97 Malgomaj